Katedra Staroga zavjeta

 • Pregled SZ I: Petoknjižje
 • Pregled SZ II: Jošua – Estera
 • Pregled SZ III: Proroci
 • Pregled SZ IV: Poučne knjige
 • Hebrejski jezik I
 • Hebrejski jezik II

Katedra Novoga zavjeta

 • Pregled NZ I: Matej – Djela
 • Pregled NZ II: Rim – Otk
 • Rimljanima & Galaćanima
 • Grčki jezik I
 • Grčki jezik II
 • Grčki jezik III
 • Grčki jezik IV: Egzegeza
 • Daniel & Otkrivenje

Katedra biblijskog tumačenja

 • Egzegeza I: metodologija proučavanja Biblije
 • Egzegeza II: biblijska hermeneutika
 • Egzegeza III: suvremena hermeneutika
 • Teološko istraživanje i pisanje
 • Homiletika I: Pripremanje propovijedi
 • Homiletika II: Izlaganje propovijedi
 • Teologija savjetovanja
 • Diplomski rad I & II
 • Katehetika: metodika
 • Biblijska etika

Katedra praktične teologije

 • Pastorologija
 • Pripremanje za rukopolaganje I & II
 • Hrvatski književni jezik: gramatika
 • Engleski jezik: teološko čitanje I & II
 • Praksa I & II
 • Kršćanska služba
 • Osobna evangelizacija
 • Učeništvo
 • Primijenjena ekleziologija: Pastoralne poslanice
 • Uvod u misiologiju
 • Osnivanje i rast crkve

Katedra teologije & povijesti

 • Sustavna teologija I: bibl., teol., antrop.
 • Sustavna teologija II: hamart., soter., krist.
 • Sustavna teologija III: pneum., eklez., eshat., angel.
 • Apologetika
 • Rimokatoličanstvo
 • Komparativne religije
 • Crkvena povijest I: do reformacije
 • Crkvena povijest II: od protureformacije
 • Teologija reformacije: Luther
 • Nepogrešivost Svetog pisma

Izborni fakultativni kolegiji

 • Povijest SZ
 • Knjiga Postanka
 • Izaija
 • Levitski zakonik, Malahija i Hebrejima
 • Povijest NZ
 • Teološki trendovi
 • Povijest reformacije: Hrvatska & Slovenija
 • Patristika
 • Biblijska načela braka i obitelj