BIBL.O.S.

Nova školska godina već je počela, i mnoga naša djeca i mladi ponovo se nalaze u klupama spremni učiti nova gradiva. Međutim, učenje nije samo za djecu i mlade, već za sve uzraste i stoga vam Teološka biblijska akademija želi predstaviti i ponuditi naš novi nastavni program. Radi se o programu pod nazivom BIBL.O.S što je akromin za “biblijsko obrazovaje suradnika”. Posebnost BIBL.O.S. programa nalazi se u tome što će naši predavači dolaziti do lokalnih Crkava diljem Ljepe Naše i održavati predavanja u Crkvama. Program je namjenjen svima koji žele dobiti veću sliku Biblije i usavršiti vještine tumačenja iste. Ove akademske godine predavanja u ekstenzivnim središtima započet će kolegijem Pregled Starog Zavjeta, a predavanja će se uglavnom održavati svaki drugi mjesec, počevši od 11. mjeseca ove godine. Crkve ili mjesta “domaćini” (ekstenzivna središta) u kojima ćemo ove godine započeti BIBL.O.S. program su Čakovec, Daruvar, Mošćenica, Umag i Split. Pored “domaćina", znamo da se u blizini spomenutih mjesta nalaze i druge zajednice - koje se mogu pridružiti “domaćinu”, kojima će biti drago da nazočite predavanjima. Također, pored ekstenzivnih središta, predavanja u sklopu BIBL.O.S. programa održavat će se i u Krapini (sjedištu škole) svaki drugi mjesec počevši od 10. mjeseca. Kolegij, Metodologija proučavanja Biblije predavat će prodekan mr. Kristian Brackett. Imate li dodatna pitanja glede BIBL.O.S. programa slobodno nas kontaktirajte e-mailom (info@tba.hr) ili telefonom (0997843929).