Božji poziv u službu

Ushićen sam, da će pretražitelji kršćanskih portala naići na webstranicu Teološke biblijske akademije, koju nudimo na uslugu u novom ruhu. Namjera mi je podsjetiti vas, da Teološka biblijska akademija oprema pastore i osnivatelje crkava za bivše nam zajedničke države. Na našoj izvanserijskoj instituciji, bez obzira na starosnu dob, nuđamo visokoškolsko biblijsko i teološko obrazovanje pozvanima za propovijedanje riječi Božje i služenje crkvama. Gospodin Isus je rekao: “Ja ću sagraditi crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati” (Mt. 16:18). Crkva je Božji projekt, koju on gradi, a za taj uzvišeni posao poziva pomagače. U 1.Kor. 3:9 Pavao kaže: “Mi smo Božji suradnici, a vjernici su Božja njiva i Božja građevina.”

Bogobojazni profesori izlaganjem svetopisamskih knjiga, praktičnih kolegija, biblijskih jezika, te učeništvom utječu na studente da bi bili “suobličeni liku Sina njegova” (Rim. 8:29), tj. da bi Krist bio oblikovan u njima (Gal. 4:19). Međutim, obrazovni program time nije dovršen, jer pored postignutog solidnog znanja, i oblikovanje kristolikog karaktera, obrazovanje na našoj instituciji pruža prigodu za praktičnim službama, u crkvama. Nema dvojbe da troslojni cilj: znati, biti i činiti, usavršava našu misiju u tom uzvišenom poslanju.

Na TBA se upisuju svi studenti koji pokazuju želju za izvrsnijim upoznavanjem sa Svetim pismom. Međutim, profesori tijekom predavanja mentoriraju studente o svim bitnim odlukama koje postaju top teme za vrijeme službi u crkvama i u dosezanju izgubljenih za Krista. Ipak, pitanje Božjega poziva za mnoge je nepoznanica i stoga evo biblijskog odgovora.

Riječ poziv se pojavljuju u Starom zavjetu 688, a u Novom zavjetu 145 puta. Njezino značenje se tumači kao pozvan van ili glasno pozvati. Bog je prvenstveni subjekt pozivanja u službu, a pozivani su se odazivali i odgovarali na njegov poziv. Gospodin poziva ljude k sebi, ne samo da ih spasi, nego i da mu služe u crkvi (Ef. 4:1; 1.Sol. 2:12; 4:7; 2.Tim. 1:9). Bog je suveren u svemu što radi, a tako je i s pozivom za punovremenu službu. Međutim, crkvene vođe po uzoru na Antiohijsko starješinstvo (Dj. 13:1-3) trebaju Bogom pozvane pojedince prepoznati i ohrabriti za biblijsko školovanje. Dakle, Sveto pismo navodi trostruki poziv:
- Bog poziva sve ljude da se spase (Mt. 11:28)
- Bog obraćene vjernike poziva da mu u crkvi služe u različitim vidovima (Ef. 4:1; 1.Sol. 2:12)
- Gospodin poziva neke pojedince u punovremenu pastoralnu službu

U Svetome pismu ne možemo pronaći jedinstveni model, kako je Bog pozivao u službu naviještanja njegove poruke. Sigurno je jedno: Bog je, prije nego li je kanon Svetoga pisma dovršen, pozivao čujnim glasom. On je pozvao Nou kad mu je bilo 480 godina, Abrahama sa 75, Mojsija s 80, a apostole u dvadesetim ili tridesetim godinama njihova života.

Danas Gospodin ne poziva čujnim glasom i ne artikulira jasnim glasom vjernicima svoju volju, ali on to čini po Božjoj objavi – Svetome pismu. Istina je da on upotrijebi propovijed, poneku knjigu, neki razgovor s Božjim slugom i unutarnju čežnju, kao što piše u 1. Tim 3:1: “Tko nadgledništva želi, dobru stvar želi.” Božja služba je atraktivna i poželjna.

Iz mojeg iskustva i saznanja, onaj vjernik koji je gladan biblijskog znanja, rado čita riječ Božju, uživa u zajedništvu s crkvom, revno moli, često svjedoči za Isusa Krista i materijalne stvari mu nisu na prvome mjestu, taj je kandidat za studij na TBA. I na kraju, sjetimo se Isusovih riječi: “Žetva je velika, a poslanika malo, zato molite Gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju” (Mt. 9:37-38). Svima nam je poznato da postoji deficit biblijsko-teološki obrazovanih “žetelaca.” Ako te Bog poziva, razmisli, moli i odluči se za discipliniran i naporan studij na Teološkoj biblijskoj akademiji, na koji te u Kristovo ime srdačno pozivam.


O autoru:

Miško Horvatek
Miško Horvatek

.